Senaste analysen | 24 Feb 2023 | Ascelia Pharma

Analyskommentar - Sista patienten är…

  Ascelia meddelade idag att bolaget erhållit positiva data från den studie som bedrivits i patienter med en nedsatt leverfunktion. Syftet med studien var att undersöka säkerhet och tolerabilitet för…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Feb 2023 | Ascelia Pharma

Q4 – fullt fokus på…

  Ascelia meddelade idag att bolaget erhållit positiva data från den studie som bedrivits i patienter med en nedsatt leverfunktion. Syftet med studien var att undersöka säkerhet och tolerabilitet för…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Jan 2023 | Ascelia Pharma

Analyskommentar - Uppmuntrande…

  Ascelia meddelade idag att bolaget erhållit positiva data från den studie som bedrivits i patienter med en nedsatt leverfunktion. Syftet med studien var att undersöka säkerhet och tolerabilitet för…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Dec 2022 | Ascelia Pharma

Nytt rekryteringsmål

  Ascelia meddelade idag att bolaget erhållit positiva data från den studie som bedrivits i patienter med en nedsatt leverfunktion. Syftet med studien var att undersöka säkerhet och tolerabilitet för…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 Dec 2022 | Ascelia Pharma

Analyskommentar - Ändrad omfattning av…

  Ascelia meddelade idag att bolaget erhållit positiva data från den studie som bedrivits i patienter med en nedsatt leverfunktion. Syftet med studien var att undersöka säkerhet och tolerabilitet för…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Nov 2022 | Ascelia Pharma

Sista patienten inom räckhåll

  Ascelia meddelade idag att bolaget erhållit positiva data från den studie som bedrivits i patienter med en nedsatt leverfunktion. Syftet med studien var att undersöka säkerhet och tolerabilitet för…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 Nov 2022 | Ascelia Pharma

Analyskommentar - Rapportkommentar

  Ascelia meddelade idag att bolaget erhållit positiva data från den studie som bedrivits i patienter med en nedsatt leverfunktion. Syftet med studien var att undersöka säkerhet och tolerabilitet för…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2023-02-24 Analyskommentar - Sista patienten är inne Visa Stäng
2023-02-13 Q4 – fullt fokus på patientrekrytering Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-27 Analyskommentar - Uppmuntrande rekryteringsuppdatering Visa Stäng
2022-12-12 Nytt rekryteringsmål Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-06 Analyskommentar - Ändrad omfattning av SPARKLE-studien Visa Stäng
2022-11-08 Sista patienten inom räckhåll Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-04 Analyskommentar - Rapportkommentar Visa Stäng
2022-09-28 Analyskommentar - Positiva data från leverstudie Visa Stäng
Analys | 28 Sep 2022 | Ascelia Pharma

Analyskommentar – Positiva data från leverstudie

 

Ascelia meddelade idag att bolaget erhållit positiva data från den studie som bedrivits i patienter med en nedsatt leverfunktion. Syftet med studien var att undersöka säkerhet och tolerabilitet för Orviglance i denna patientgrupp. Att Orviglance tolererades väl i dessa patienter är ett viktigt fynd, eftersom Orviglance ges oralt och primärt bryts ned i levern.

Den sista (och viktigaste) pusselbiten som nu återstår innan bolaget kan skicka in ansökan för marknadsgodkännande är resultat från den pågående SPARKLE-studien. Vi förväntar oss fortsatt att rekryteringen av patienter kan slutföras under Q4, vilket möjliggör för en datautläsning under Q4 eller tidigt Q1 2023. Vi ser i denna studie 90% sannolikhet för ett resultat som kan ligga till grund för ett marknadsgodkännande i USA och Europa.

Datautläsningen från SPARKLE-studien kommer bli den viktigaste händelsen i bolagets historia och vi bedömer att aktien kan komma att spekuleras upp när vi fått besked om att sista patient har rekryterats.

2022-08-22 Ingen dramatik i Q2 Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-12 Blickar framåt Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-11 Analyskommentar - Rapportkommentar Visa Stäng
2022-05-10 Analyskommentar - Data från mateffektstudie Visa Stäng
2022-03-22 Analyskommentar - Ny marknadsundersökning stödjer behovet av Orviglance Visa Stäng
2022-03-14 Analyskommentar - Positiva säkerhetsdata i patienter med nedsatt leverfunktion Visa Stäng
2022-02-11 Tidsplanen intakt Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-20 Med fokus på särläkemedel Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

4 May 2023 | Årsstämma 2022
5 May 2023 | Årligutdelning
11 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
18 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
8 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
9 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023