Datum Rubrik Alternativ
2023-11-24 Tar fortsatta steg mot lönsamhet Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-04 Skifte i intäkter återspeglas inte i värdering Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-24 B2B intäkter imponerar Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-30 Starkt kassaflöde och steg mot lönsamhet Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-21 Minskad volatilitet i intäkter återspeglas inte i värdering Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-07 Förvärv tar bolaget närmare mål Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-20 Analyskommentar - Genomför tre betydande förvärv Visa Stäng
2022-11-02 Tar ett stort steg mot finansiella mål Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-01 Analyskommentar - Överraskar positivt på samtliga punkter Visa Stäng
2022-07-19 Stark tillväxt i kvartalet Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-18 Analyskommentar - Överträffar våra förväntningar Visa Stäng
Analys | 18 Jul 2022 | eEducation Albert

Analyskommentar – Överträffar våra förväntningar

 

Omsättningen i kvartalet uppgick till 31,1 mkr vs vårt estimat om 26,3 mkr. Detta motsvarar en tillväxt om 102% y/y varav 32% var organisk. ARR uppgick till 130,6 mkr vs vårt estimat om 138 mkr. Detta motsvarar en tillväxt om 89% varav 40% var organisk. EBITDA uppgick till -10,9 mkr vs vårt estimat om -13,4 mkr.

Samtliga segment visar en god tillväxt. B2C verksamheten i Sverige växer med ca 50% y/y, övrig B2C verksamhet växer med ca 40% y/y. Samafattningsvis ser vi att bolagets marknadsföringsstrategier fortsätter att leverera. Antalet prenumeranter växer med ca 44% y/y och ARPU stiger med 5% y/y. Tillväxten är i linje med bolagetsstrategi att växa prenumerationsstocken i volym snare än ökad ARPU.

Aktieslutsats

En stark rapport från Albert. Vi bedömer att aktien kommer att handla starkare än marknaden under dagen.

 

2022-05-04 Påskkampanjen visar på stark tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-02 Analyskommentar - Stark trading update Visa Stäng
2022-03-10 En europeisk marknadsledare Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023