Senaste analysen | 8 May 2023 | Rolling Optics

Hög orderingång under det första…

  Nytt utvecklings- och distributionsavtal Q1’22 – Fortsatt volatil utveckling Nettoomsättningen uppgick till 5,6 mkr i Q1’22 (9,7 mkr i Q1’21), vilket motsvarar en omsättningsminskning om 43% y/y. Minskningen var…

Läs analysen
Senaste analysen | 5 May 2023 | Rolling Optics

Analyskommentar - Kort rapportkommentar

  Nytt utvecklings- och distributionsavtal Q1’22 – Fortsatt volatil utveckling Nettoomsättningen uppgick till 5,6 mkr i Q1’22 (9,7 mkr i Q1’21), vilket motsvarar en omsättningsminskning om 43% y/y. Minskningen var…

Läs analysen
Senaste analysen | 10 Feb 2023 | Rolling Optics

Analyskommentar - CCL Secure lanserar…

  Nytt utvecklings- och distributionsavtal Q1’22 – Fortsatt volatil utveckling Nettoomsättningen uppgick till 5,6 mkr i Q1’22 (9,7 mkr i Q1’21), vilket motsvarar en omsättningsminskning om 43% y/y. Minskningen var…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Feb 2023 | Rolling Optics

Analyskommentar - Ett operationellt…

  Nytt utvecklings- och distributionsavtal Q1’22 – Fortsatt volatil utveckling Nettoomsättningen uppgick till 5,6 mkr i Q1’22 (9,7 mkr i Q1’21), vilket motsvarar en omsättningsminskning om 43% y/y. Minskningen var…

Läs analysen
Senaste analysen | 31 Jan 2023 | Rolling Optics

Uppköpsbud, hög tillväxt men svagare…

  Nytt utvecklings- och distributionsavtal Q1’22 – Fortsatt volatil utveckling Nettoomsättningen uppgick till 5,6 mkr i Q1’22 (9,7 mkr i Q1’21), vilket motsvarar en omsättningsminskning om 43% y/y. Minskningen var…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Jan 2023 | Rolling Optics

Analyskommentar - Uppköpsbud

  Nytt utvecklings- och distributionsavtal Q1’22 – Fortsatt volatil utveckling Nettoomsättningen uppgick till 5,6 mkr i Q1’22 (9,7 mkr i Q1’21), vilket motsvarar en omsättningsminskning om 43% y/y. Minskningen var…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Nov 2022 | Rolling Optics

Nytt produktionssystem på plats

  Nytt utvecklings- och distributionsavtal Q1’22 – Fortsatt volatil utveckling Nettoomsättningen uppgick till 5,6 mkr i Q1’22 (9,7 mkr i Q1’21), vilket motsvarar en omsättningsminskning om 43% y/y. Minskningen var…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2023-05-08 Hög orderingång under det första kvartalet Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-05 Analyskommentar - Kort rapportkommentar Visa Stäng
2023-02-10 Analyskommentar - CCL Secure lanserar minnessedel i Polen med Rolling Optics teknik Visa Stäng
2023-02-01 Analyskommentar - Ett operationellt framgångsrikt år Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-31 Uppköpsbud, hög tillväxt men svagare utsikter Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-16 Analyskommentar - Uppköpsbud Visa Stäng
2022-11-15 Nytt produktionssystem på plats Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-01 Fokus på intern utveckling Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-26 Analyskommentar - Första kommentar på Q2 Visa Stäng
2022-06-14 Analyskommentar - VD avser lämna Rolling Optics Visa Stäng
2022-05-06 Nytt avtal signerat Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-04 Analyskommentar - Nytt utvecklings- och distributionsavtal Visa Stäng
Analys | 4 May 2022 | Rolling Optics

Analyskommentar – Nytt utvecklings- och distributionsavtal

 

Nytt utvecklings- och distributionsavtal

Q1’22 – Fortsatt volatil utveckling
Nettoomsättningen uppgick till 5,6 mkr i Q1’22 (9,7 mkr i Q1’21), vilket motsvarar en omsättningsminskning om 43% y/y. Minskningen var i sin helhet hänförlig till affärsområdet Brand Security. Rörelseresultatet för perioden uppgick till -6,2 mkr (-1,5 mkr), vilket var primärt hänförligt till omsättningsminskning. Orderingången i Q1’22 uppgick till 4,3 mkr (13,8 mkr) och orderstocken vid periodens utgång uppgick till 3,2 mkr (8,0 mkr).

Nytt avtal
Bolaget har i slutet av april signerat ett exklusivt utvecklings- och distributionsavtal med det italienska bolaget Fase Srl, ett dotterbolag till Portals International avseende utveckling och distribution av mikrooptiska säkerhetskomponenter för användning av papperssedlar.

Kapitaltillskott om ca 20 mkr
Under mars och april genomfördes även en företrädesemission som gav bolaget ett kapitaltillskott om ca 20 mkr före emissionskostnader. Bolaget har nu en god finansiell ställning och kan fortsätta fokusera på att nå ett kommersiellt genombrott i sedelmarknaden.

Kommentar
Vi ser positivt att bolaget tecknat ett samarbetsavtal med Fase, vilket ligger i linje med vår bedömning om hur man tar sig ett steg närmre ett kommersiellt genombrott. Vi förväntar oss dock en begränsad effekt på bolagets intäkter och resultat på kort sikt. Återkommer med djupare analys.

2022-02-07 Företrädesemission garanterad till 80% Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-08 Nytt fokus med ett optionsvärde Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-23 Fortsatt stabil utveckling Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-05 Stark intäktsutveckling i Q1 Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-05 Odramatiskt Q4 Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-05 Ökad försäljning i Q3 Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-02 Stärker kassan för ökad aktivitet Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-20 Rolling Optics – Ökad konfidens om utsikterna Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-28 Ingen dålig kopia Ladda ner | Visa Stäng