Datum Titel Alternativ
2024-03-01 Paus i bevakning Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-09 Analyskommentar - Ny referenskund i Latinamerika Ladda ner | Visa Stäng
2024-01-31 Analyskommentar - Volymuppdatering gällande projekt i Storbritannien Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-15 Upprepar guidning, men med lägre visabilitet Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-04 En ny giv Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-15 Guidning för helåret visar att tillväxten är tillbaka Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-15 Arbetar av orderbok från 2022 Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-28 Orderbok visar att tillväxt är på väg tillbaka Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-15 Analyskommentar - Vinstvarning med anledning av försenade leveranser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Flertalet utmaningar framöver Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-17 Organisk tillväxt accelererar Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-12 Analyskommentar - Visar på stark organisk och förvärvad tillväxt Visa Stäng
2022-07-22 Analyskommentar - School Guard lanseras på Google Cloud Marketplace Visa Stäng
2022-05-25 Kapitalmarknadsdag sätter tempot framöver Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-13 Analyskommentar - Tillväxt påverkas av omvärldsfaktorer Visa Stäng
2022-05-12 Analyskommentar - Underskattad volatilitet i intäkterna Visa Stäng
2022-03-21 Analyskommentar - Kommentar kring organisk tillväxt Visa Stäng
Analys | 21 Mar 2022 | Irisity

Analyskommentar – Kommentar kring organisk tillväxt

 

Kommentar kring organisk tillväxt

Irisity har i sin årsredovisning redovisat den organiska tillväxten får 2021. På helåret uppgick den till 41%. Vi ser dock at den varit kraftigt tilltagande under året och i Q3 uppgick den till ca 145% och ca 120% i Q4. I och med förvärvet av Agent VI har bolaget nått en lönsamhet på en EBITDA-marginal om ca 24%. Vi bedömer att marginalen kommer kunna expandera från dessa nivåer framöver.

Den organiska tillväxten om 40% på helåret som dessutom är accelererande tillhör den högsta blad de svenska SaaS-bolag vi har i vårt peer-set. Irisity handlas i dagsläget på en rabatt om ca 44% emot vårt peer set för EV/Sales 2022. Givet Irisitys lönsamhet och goda tillväxtutsikter bör denna rabatt reduceras under kommande 3-6 månader.

 

 

2022-02-21 MRR-tillväxt och bruttomarginal når rekordnivåer Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-16 Nytt motiverat värde till följd av kommersialiseringsplan Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-06 Förvärvar Agent Vi Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-09 Tilltagande tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-10 I linje med våra förväntningar samt bekräftar kommersialiseringsplan Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-01 Avtal med Milestone samt positiva signaler ändrar riskbild Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-15 Imponerande SaaS tillväxt i tufft pandemiläge Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-05 Avtal med Axis ändrar spelplanen Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-05 Kapitalanskaffning banar väg för kommersialisering Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-07 Ett lugnt kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-24 G4S implementerar Irisitys AI-videoanalys Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-12 Övervintrar Covid-19 Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-16 Förseningar men stark balansräkning Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-13 Högre takt än väntat i utrullning Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-06 Utrullningen långsammare än väntat Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-13 MRR fortsätter att stiga Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-23  Förvärv och förseningar Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-13 Nyemission, förvärv och fler LOIs Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-26 MRR stiger kraftigt Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-17 Samarbetsavtal, pilotprojekt och syntetiska optioner Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-25 Full gas mot SaaS Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-01 Nya produkter och resan mot SaaS fortsätter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-01 Bolaget som ser allt Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

15 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
30 May 2024 | Årsstämma 2023
31 May 2024 | Årligutdelning
15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
14 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3