Senaste analysen | 17 Feb 2023 | Clemondo

Gynnas av en diversifierad affär

  Högre kostnader på insatsvara påverkar marginalen i Q1’22 Nettoomsättningen i Q1’22 uppgick till 81,5 mkr (94,8 mkr i Q1’21), vilket motsvarar en negativ tillväxt om 14%. Den negativa tillväxten…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Nov 2022 | Clemondo

God kostnadskontroll och prisökningar h…

  Högre kostnader på insatsvara påverkar marginalen i Q1’22 Nettoomsättningen i Q1’22 uppgick till 81,5 mkr (94,8 mkr i Q1’21), vilket motsvarar en negativ tillväxt om 14%. Den negativa tillväxten…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Nov 2022 | Clemondo

Analyskommentar - Uppvisar fortsatt god…

  Högre kostnader på insatsvara påverkar marginalen i Q1’22 Nettoomsättningen i Q1’22 uppgick till 81,5 mkr (94,8 mkr i Q1’21), vilket motsvarar en negativ tillväxt om 14%. Den negativa tillväxten…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Aug 2022 | Clemondo

Q2 fortsatt påverkat av omvä…

  Högre kostnader på insatsvara påverkar marginalen i Q1’22 Nettoomsättningen i Q1’22 uppgick till 81,5 mkr (94,8 mkr i Q1’21), vilket motsvarar en negativ tillväxt om 14%. Den negativa tillväxten…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Aug 2022 | Clemondo

Analyskommentar - Q2 fortsatt påverkat…

  Högre kostnader på insatsvara påverkar marginalen i Q1’22 Nettoomsättningen i Q1’22 uppgick till 81,5 mkr (94,8 mkr i Q1’21), vilket motsvarar en negativ tillväxt om 14%. Den negativa tillväxten…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 May 2022 | Clemondo

Omvärldsfaktorer påverkar marginalen…

  Högre kostnader på insatsvara påverkar marginalen i Q1’22 Nettoomsättningen i Q1’22 uppgick till 81,5 mkr (94,8 mkr i Q1’21), vilket motsvarar en negativ tillväxt om 14%. Den negativa tillväxten…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 May 2022 | Clemondo

Analyskommentar - Högre kostnader på…

  Högre kostnader på insatsvara påverkar marginalen i Q1’22 Nettoomsättningen i Q1’22 uppgick till 81,5 mkr (94,8 mkr i Q1’21), vilket motsvarar en negativ tillväxt om 14%. Den negativa tillväxten…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2023-02-17 Gynnas av en diversifierad affär Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-14 God kostnadskontroll och prisökningar höjer marginalen Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-11 Analyskommentar - Uppvisar fortsatt god kostnadskontroll Visa Stäng
2022-08-19 Q2 fortsatt påverkat av omvärldsfaktorer Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-18 Analyskommentar - Q2 fortsatt påverkat av höga råvarupriser Visa Stäng
2022-05-13 Omvärldsfaktorer påverkar marginalen negativt i Q1'22 Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-12 Analyskommentar - Högre kostnader på insatsvara påverkar marginalen i Q1'22 Visa Stäng
Analys | 12 May 2022 | Clemondo

Analyskommentar – Högre kostnader på insatsvara påverkar marginalen i Q1’22

 

Högre kostnader på insatsvara påverkar marginalen i Q1’22

Nettoomsättningen i Q1’22 uppgick till 81,5 mkr (94,8 mkr i Q1’21), vilket motsvarar en negativ tillväxt om 14%. Den negativa tillväxten jämfört med föregående års kvartal var framför allt drivet av lägre intäkter inom segmentet Hygien, där efterfrågan normaliserats efter pandemin. Bruttomarginalen uppgick till 34% (45%), drivet av kraftigt ökade priser av insatsvara. Bolaget fortsätter genomföra nya prishöjningar under kvartalet för att kompensera för tappet. EBITDA-marginalen uppgick till 8% (20%), drivet av lägre bruttomarginal.

Omsättningen inom fordon uppgick till 48 mkr (43 mkr), Hygien 24 mkr (40 mkr) samt Industri 10 mkr (12 mkr).

Kommentar:
Sett till omsättning fortsätter bolaget ta marknadsandelar framför allt inom segmentet fordon. Bruttomarginalen var kraftigt försämrad drivet av ökade kostnader vad gäller insatsvara, vilket även påverkade EBITDA-marginalen kraftigt. Bolaget har historiskt vart duktiga på att föra över kostnadsökningar till kund, vilket man även indikerar att man fortsatt kommer att göra tills marknaden stabiliserats. Greenium fortsätter växa väl och tar marknadsandelar, Q/Q växte Greenium med 50%, trots att nybilsförsäljningen minskade med nästan en fjärdedel jämfört med samma period i fjol. Återkommer med djupare analys.

2022-02-23 Med målet mot nollbarhet Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

11 May 2023 | Årsstämma 2022
11 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
12 May 2023 | Årligutdelning
17 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023