Datum Titel Alternativ
2024-03-05 Analyskommentar - Dubbelavtal, ett inom industri- och ett inom fordonssegmentet Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-26 Analyskommentar - Bilias förvärv av Olofsson Bil kan öka Clemondos volymer Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-16 Står väl rustade för att fokusera på tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-13 Analyskommentar - Växer med DMedical till Norge Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-12 Analyskommentar - Växer med Ahlsell till Finland Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-05 Analyskommentar - Förlänger avtalet med Bilia Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-10 Svag omsättning, men hög marginal Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-18 Stabiliteten är grunden för framtida tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-17 Analyskommentar - Fokus på lönsamheten Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-03 Analyskommentar - Utökat avtal med Ahlsell är värt 7 mkr Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-12 Betydligt högre vinst trots marginellt lägre omsättning Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-11 Analyskommentar - Lägre omsättning men klart högre vinst Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-05 Analyskommentar - Fortsatt god efterfrågan på de gröna produkterna Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-17 Gynnas av en diversifierad affär Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-14 God kostnadskontroll och prisökningar höjer marginalen Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-11 Analyskommentar - Uppvisar fortsatt god kostnadskontroll Visa Stäng
2022-08-19 Q2 fortsatt påverkat av omvärldsfaktorer Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-18 Analyskommentar - Q2 fortsatt påverkat av höga råvarupriser Visa Stäng
2022-05-13 Omvärldsfaktorer påverkar marginalen negativt i Q1'22 Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-12 Analyskommentar - Högre kostnader på insatsvara påverkar marginalen i Q1'22 Visa Stäng
Analys | 12 May 2022 | Clemondo

Analyskommentar – Högre kostnader på insatsvara påverkar marginalen i Q1’22

 

Högre kostnader på insatsvara påverkar marginalen i Q1’22

Nettoomsättningen i Q1’22 uppgick till 81,5 mkr (94,8 mkr i Q1’21), vilket motsvarar en negativ tillväxt om 14%. Den negativa tillväxten jämfört med föregående års kvartal var framför allt drivet av lägre intäkter inom segmentet Hygien, där efterfrågan normaliserats efter pandemin. Bruttomarginalen uppgick till 34% (45%), drivet av kraftigt ökade priser av insatsvara. Bolaget fortsätter genomföra nya prishöjningar under kvartalet för att kompensera för tappet. EBITDA-marginalen uppgick till 8% (20%), drivet av lägre bruttomarginal.

Omsättningen inom fordon uppgick till 48 mkr (43 mkr), Hygien 24 mkr (40 mkr) samt Industri 10 mkr (12 mkr).

Kommentar:
Sett till omsättning fortsätter bolaget ta marknadsandelar framför allt inom segmentet fordon. Bruttomarginalen var kraftigt försämrad drivet av ökade kostnader vad gäller insatsvara, vilket även påverkade EBITDA-marginalen kraftigt. Bolaget har historiskt vart duktiga på att föra över kostnadsökningar till kund, vilket man även indikerar att man fortsatt kommer att göra tills marknaden stabiliserats. Greenium fortsätter växa väl och tar marknadsandelar, Q/Q växte Greenium med 50%, trots att nybilsförsäljningen minskade med nästan en fjärdedel jämfört med samma period i fjol. Återkommer med djupare analys.

2022-02-23 Med målet mot nollbarhet Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

22 May 2024 | Årsstämma 2023
22 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
23 May 2024 | Årligutdelning
20 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
12 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
25 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024