Datum Titel Alternativ
2024-04-15 Analyskommentar - Tecknar sitt första avtal med en bank Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-19 Uppförhandlat befintliga avtal och minskar kostnaderna Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-04 Analyskommentar - Tecknar treårigt SaaS-avtal för BNPL Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-20 Fortsätter att utvecklas operativt bra Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-05 Analyskommentar - Slutgiltigt utfall i företrädesemission Visa Stäng
2023-09-12 Analyskommentar - Lanserar Trial Account och self-onboarding Visa Stäng
2023-09-07 Analyskommentar - Fyller på kassan Visa Stäng
Analys | 7 Sep 2023 | Sileon

Analyskommentar – Fyller på kassan

 

Sileon meddelade på morgonen att de genomför en fullt säkerställd företrädesemission om ca 34 mkr. Transaktionen är fullt säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden av både befintliga ägare och externa parter. Varje ägare som den 12e september äger aktier får rätten till en teckningsoption per aktie. Två teckningsrätter ger rätten att teckna en ny aktie till teckningskursen 2,0 kr per aktie. Det tillförda kapitalet kommer att användas för att öka kännedomen om Sileon i framför allt Europa, säkerställa rörelsekapitalet och fortsätta utveckla kompletterande funktionalitets-lösningar.

Antalet utgivna aktier kommer som högst uppgå till 16 896 802 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 33 793 604 till högst 50 690 406 aktier. Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas kommer aktieägare som inte deltar i emissionen att spädas ut till ca 33,3%. Befintliga ägare som inte ämnar delta i emissionen kan ekonomiskt kompensera utspädningen genom att sälja sina teckningsrätter.

Vi är positiva till att bolaget fyller på kassan. Detta för att den finansiella risken minskar samtidigt som ledningen ges möjligheten att fortsätta satsa på tillväxt. I och med att avtalet med OKQ8 Bank kommer att börja generera intäkter under Q4 bedömer vi att det inte kommer krävas mer kapital, givet att de adderar nya kunder i den takt vi räknar med. Vidare anser vi det vara positivt att både CEO, CPO och CTO är delaktiga i transaktionen. Innan året är slut räknar vi med att Sileon har tecknat en till stor kund som kommer att börja generera intäkter under början av 2024.

 

2023-08-28 Analyskommentar - Reviderar sina finansiella mål Visa Stäng
2023-08-18 Ett kvartal fyllt med nyheter och utveckling Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-17 Analyskommentar - Lanserar nya funktioner och tecknar nya avtal Visa Stäng
2023-06-28 Analyskommentar - Lanseringen av Solutions underlättar försäljningsarbetet Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-21 Tekniken är nu live på OKQ8-stationer Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-12 Analyskommentar - Tecknar avtal med Sipay, en stor spansk betaltjänstleverantör Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-08 Gynnas av omställningen till mer digitala betalsätt Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-03 Utvecklingen går snabbare än väntat Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-02 Analyskommentar - Ingår partnerskap med ledande aktör inom riskbedömning Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-15 Analyskommentar - Plattformen är live, fördjupat samarbete med Visa och OKQ8 blir kund Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-21 SaaS-plattformen är live och första kunden är ombord Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-19 Analyskommentar - Fördjupat samarbete med VISA Visa Stäng
2022-11-21 Nya kunder ombord Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-18 Analyskommentar - Nya kunder ombord Visa Stäng
2022-11-15 Analyskommentar - Första avtalet för BNPL SaaS-plattformen på plats Visa Stäng
2022-10-12 Unik position på växande marknad Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Apr 2024 | Årsstämma 2023
23 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
24 Apr 2024 | Årligutdelning