Senaste analysen | 18 Sep 2023 | OptiCept Technologies

Analyskommentar - Riktad nyemission

  OptiCept redovisar en nettoomsättning i Q4’22 om 1,6 mkr för Q4 (0,2 mkr) och för helåret 2022 10,5 mkr (4,4 mkr). Orderboken är i stort oförändrad q/q om ca…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Sep 2023 | OptiCept Technologies

Analyskommentar - LOI med kanadensiska…

  OptiCept redovisar en nettoomsättning i Q4’22 om 1,6 mkr för Q4 (0,2 mkr) och för helåret 2022 10,5 mkr (4,4 mkr). Orderboken är i stort oförändrad q/q om ca…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 Sep 2023 | OptiCept Technologies

Analyskommentar - Kommersiellt avtal i…

  OptiCept redovisar en nettoomsättning i Q4’22 om 1,6 mkr för Q4 (0,2 mkr) och för helåret 2022 10,5 mkr (4,4 mkr). Orderboken är i stort oförändrad q/q om ca…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 Aug 2023 | OptiCept Technologies

Rapport för andra kvartalet

  OptiCept redovisar en nettoomsättning i Q4’22 om 1,6 mkr för Q4 (0,2 mkr) och för helåret 2022 10,5 mkr (4,4 mkr). Orderboken är i stort oförändrad q/q om ca…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Jul 2023 | OptiCept Technologies

Analyskommentar - Nytt OptiBoost-avtal i…

  OptiCept redovisar en nettoomsättning i Q4’22 om 1,6 mkr för Q4 (0,2 mkr) och för helåret 2022 10,5 mkr (4,4 mkr). Orderboken är i stort oförändrad q/q om ca…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Jun 2023 | OptiCept Technologies

Analyskommentar - Omförhandlar…

  OptiCept redovisar en nettoomsättning i Q4’22 om 1,6 mkr för Q4 (0,2 mkr) och för helåret 2022 10,5 mkr (4,4 mkr). Orderboken är i stort oförändrad q/q om ca…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 May 2023 | OptiCept Technologies

Analyskommentar - Avtal i Kina med stor…

  OptiCept redovisar en nettoomsättning i Q4’22 om 1,6 mkr för Q4 (0,2 mkr) och för helåret 2022 10,5 mkr (4,4 mkr). Orderboken är i stort oförändrad q/q om ca…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2023-09-18 Analyskommentar - Riktad nyemission Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-11 Analyskommentar - LOI med kanadensiska Food Process Solutions Visa Stäng
2023-09-06 Analyskommentar - Kommersiellt avtal i Chile viktig milstolpe för OptiBoost Visa Stäng
2023-08-30 Rapport för andra kvartalet Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-20 Analyskommentar - Nytt OptiBoost-avtal i Norden Visa Stäng
2023-06-16 Analyskommentar - Omförhandlar partnerskap med Syngenta Visa Stäng
2023-05-26 Analyskommentar - Avtal i Kina med stor potential Visa Stäng
2023-05-10 Stora steg med nya strategin under Q1 Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-02 Analyskommentar - Inleder kontraktsförhandlingar med Aperam Visa Stäng
2023-03-03 Analyskommentar - Tidiga framgångar hos Aperam Visa Stäng
2023-02-21 Upplagt för acceleration under 2023 Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-14 Analyskommentar - Första kommentar på Q4-rapporten Visa Stäng
Analys | 14 Feb 2023 | OptiCept Technologies

Analyskommentar – Första kommentar på Q4-rapporten

 

OptiCept redovisar en nettoomsättning i Q4’22 om 1,6 mkr för Q4 (0,2 mkr) och för helåret 2022 10,5 mkr (4,4 mkr). Orderboken är i stort oförändrad q/q om ca 30 mkr. Rörelseresultat i Q4 uppgick till -37 mkr (-21 mkr) drivet av högre övriga externa kostnader och högre personalkostnader, som delvis relaterar till listbytet samt en större personalstyrka. Kassaflödet från den löpande verksamheten var ca -20 mkr i Q4 (-14 mkr) drivet av EBIT. Bolaget har en positiv nettoförändring av rörelsekapital om ca 12 mkr i Q4. För helåret 2022 var kassaflöde från löpande verksamhet -73 mkr.

Som vanligt är de mest centrala delarna av den operativa utvecklingen redan kända. I december ingick OptiCept ett avtal med One Flora Group i Nederländerna beträffande OptiBoost. Inom OptiBoost ingick bolaget även avtal med The Elite Flower Group i Colombia i Q4. Inom sticklingsverksamheten har bolaget ingått avtal med bl.a. Aperam och Klabin S.A. Efter rapportperioden har bolaget ingått ett avtal med Dole och via samarbetspartnern Syngenta ingick bolaget ett avtal med BCC, som kraftigt ökar räckvidden för säljstyrkan för applikationen skogssticklingar.

Överlag hade vi räknat med en något högre konvertering av orderboken, samtidigt som rörelsekostnader fortsätter ha inslag av engångseffekter. Vi bedömer dock att avtalen som bolaget ingått under kvartalet är mycket attraktiva och understryker den kommersiella potentialen i bolagets applikationer. Vi återkommer med en fördjupad kommentar.

2023-02-02 Analyskommentar - Utvärderingsavtal med Dole Visa Stäng
2022-12-30 Analyskommentar - Ingår avtal inom sticklingsapplikationen i Brasilien Visa Stäng
2022-12-28 Analyskommentar - Ingår avtal med One Flora Group Visa Stäng
2022-12-23 Stärker balansräkningen Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-16 Analyskommentar - Meddelar preliminärt utfall av företrädesemission Visa Stäng
2022-11-07 Analyskommentar - Beslutar om företrädesemission om ca 110 mkr Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-04 Siktar mot positivt EBITDA 2023 Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-07 Analyskommentar - Avtal med odlaren Elite Flower Group Visa Stäng
2022-10-05 Analyskommentar - Resultat från utvärdering med Porta Nova Visa Stäng
2022-09-27 Analyskommentar - Flamingo inleder kommersiella test Visa Stäng
2022-09-26 Analyskommentar- Avtal med Spira Blommor i Sverige Visa Stäng
2022-09-19 Analyskommentar - OliveCept-avtal i Italien Visa Stäng
2022-09-08 Analyskommentar - OptiBoost installeras i Colombia Visa Stäng
2022-08-24 Rapport för Q2 Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-16 Analyskommentar - Q2-rapport med få överraskningar Visa Stäng
2022-06-29 Analyskommentar - Avtal med Aceites del sur i Spanien Visa Stäng
2022-05-12 Avancerar på flera fronter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-06 Analyskommentar - Första kommentar på Q1-rapporten Visa Stäng
2022-04-29 Analyskommentar - Avtal med Steinicke Visa Stäng
2022-04-27 Analyskommentar - Avtal med Dagab för behandling av snittblommor Visa Stäng
2022-02-16 Bokslut för händelserikt 2021 Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-19 Syngenta-avtal attraktiv milstolpe Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-02 Avtal med Syngenta ökar räckvidd Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-02 Stärker närvaro i flera segment Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-01 Händelserikt Q1 Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-30 Flera milstolpar under 2021 Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-09 Fusion medför attraktiva synergier Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-17 Avslutar ett händelserikt år Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-29 Uppdaterad försäljningsprognos Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-20 Fusion med ArcAroma Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-15 Kommersiellt avtal bekräftar affärsmodell Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-09 OptiBoost är på marknaden Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-12 Optifreeze Framgångar med referenskund Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-19 Viktiga avtal i väntan på genomslag Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-12 Stärkt balansäkning och nya estimat Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-06 Ett kvartal utan överraskningar Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-31 Nya försäljningsmål men uppskjutna intäkter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-18 Mot ett händelserikt 2020 Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-29 Verifieringsperiod för optiFlower Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-07 På väg att bli en ny industriell standard Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

5 Oct 2023 | Extrastämma 2023
28 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
27 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
14 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1