Senaste analysen | 23 May 2022 | Alm Equity

Fortsätter leverera värde

  Leveranser till Nyttobostäder Nettoomsättningen i Q1’22 uppgick till 895 mkr (173 mkr i Q1’21), drivet av levererade lägenheter till Svenska Nyttobostäder. Periodens resultat uppgick till 274 mkr (56 mkr),…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 May 2022 | Alm Equity

Analyskommentar - Blir ny storägare i…

  Blir ny storägare i Aros Aros och ALM Equity har tecknat en avsiktsförklaring för att förvärva en projektportfölj om 1 600 byggrätter från ALM Equity. Affären avses att finansieras…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Mar 2022 | Alm Equity

Avtal med Corem

  Synliggörande av värde i Nytto Bruttoresultatet i Q4’21 uppgick till 3 158 mkr (52 i Q4’20), där nettoomsättningen stod för 556 mkr (851) och 3 161 mkr hänförs till…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Feb 2022 | Alm Equity

Analyskommentar - Bildar gemensamt bolag…

  Q4’21 ALM Equity rapporterar ett bruttoresultat om 3 158 mkr (52 mkr Q4’20) i Q4’21, varav nettoomsättningen uppgick till 556 mkr (851 mkr) och 3 161 mkr hänförs till…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Dec 2021 | Alm Equity

Fastighetskoncern med vind i seglen

  Stockholms största byggrättsportfölj ALM Equity utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen. Bolaget verkar inom entreprenad, bostadsutveckling och förvaltning, varav bostadsutveckling står för lejonparten av intäkterna. Med fokus på…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-05-23 Fortsätter leverera värde Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-16 Analyskommentar - Blir ny storägare i Aros Visa Stäng
2022-03-08 Avtal med Corem Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-25 Analyskommentar - Bildar gemensamt bolag med Corem Visa Stäng
Analys | 25 Feb 2022 | Alm Equity

Analyskommentar – Bildar gemensamt bolag med Corem

 

Q4’21

ALM Equity rapporterar ett bruttoresultat om 3 158 mkr (52 mkr Q4’20) i Q4’21, varav nettoomsättningen uppgick till 556 mkr (851 mkr) och 3 161 mkr hänförs till omklassificering av innehavet i Svenska Nyttobostäder. Under kvartalet sålde ALM Equity en andel av sitt innehav i Svenska Nyttobostäder vilket innebar att bolaget innehar mindre än 50% av aktierna och rösterna i bolaget. Periodens resultat uppgick till 3 207 mkr (45 mkr) och det justerade substansvärdet per stamaktie uppgick till 986 kr.

Byggrättsportfölj vid periodens slut uppgår till 18 211 enheter (17 589 Q3’21), varav 2 353 enheter är under produktion (2 438). Färdiga byggrätter efter periodens slut uppgick till 7 400 (7 274) och antalet produktionsstartade enheter uppgick till 21 (0). Försäljningsgraden i produktion uppgick till 98% (97%).

Bindande avtal med Corem

Vidare meddelar bolaget att man nu har ingått ett bindande avtal med Corem om att bilda ett gemensamt förvaltningsbolag. Det gemensamma bolaget kommer bedriva verksamheten under varumärket Klövern där ägandet kommer, efter apportemission, att uppgå till 51% för Corem och 49% för ALM.

Slutsats

Bolaget tar steget närmare mot att bilda ett gemensamt förvaltningsbolag med Corem – de har nu ingått ett bindande avtal med varandra – samtidigt som byggrättsportföljen fortsätter utvecklas väl. Antal enheter under produktion var något lägre jämfört med föregående kvartal, men har enligt vår bedömning sin naturliga förklaring givet planerna om gemensamt bolag med Corem, där ALM bidrar med 11 000 byggrätter och Corem 13 000. Vi återkommer med uppdaterad analys.

2021-12-17 Fastighetskoncern med vind i seglen Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
17 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022