Senaste analysen | 2 Nov 2022 | XMReality

Annonserar kapitalinjektion

  XMRealitys ARR växte med 3% i Q2 medan nettoomsättningen sjönk med 17% till 4,6 mkr. Orderingången sjönk med 64% på grund av färre stora affärer samt höga jämförelsetal från…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Oct 2022 | XMReality

Analyskommentar - Svag rapport men med…

  XMRealitys ARR växte med 3% i Q2 medan nettoomsättningen sjönk med 17% till 4,6 mkr. Orderingången sjönk med 64% på grund av färre stora affärer samt höga jämförelsetal från…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Aug 2022 | XMReality

Analyskommentar - Accelererar…

  XMRealitys ARR växte med 3% i Q2 medan nettoomsättningen sjönk med 17% till 4,6 mkr. Orderingången sjönk med 64% på grund av färre stora affärer samt höga jämförelsetal från…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 Apr 2022 | XMReality

Tar en försiktigare långsiktig vy

  XMRealitys ARR växte med 3% i Q2 medan nettoomsättningen sjönk med 17% till 4,6 mkr. Orderingången sjönk med 64% på grund av färre stora affärer samt höga jämförelsetal från…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Oct 2021 | XMReality

Åter till tillväxt

  XMRealitys ARR växte med 3% i Q2 medan nettoomsättningen sjönk med 17% till 4,6 mkr. Orderingången sjönk med 64% på grund av färre stora affärer samt höga jämförelsetal från…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Sep 2021 | XMReality

Lägesuppdatering

  XMRealitys ARR växte med 3% i Q2 medan nettoomsättningen sjönk med 17% till 4,6 mkr. Orderingången sjönk med 64% på grund av färre stora affärer samt höga jämförelsetal från…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Aug 2021 | XMReality

Svagt kvartal

  XMRealitys ARR växte med 3% i Q2 medan nettoomsättningen sjönk med 17% till 4,6 mkr. Orderingången sjönk med 64% på grund av färre stora affärer samt höga jämförelsetal från…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-11-02 Annonserar kapitalinjektion Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-20 Analyskommentar - Svag rapport men med ljusglimtar Visa Stäng
2022-08-11 Analyskommentar - Accelererar marknadssatsningen under kvartalet Visa Stäng
Analys | 11 Aug 2022 | XMReality

Analyskommentar – Accelererar marknadssatsningen under kvartalet

 

XMRealitys ARR växte med 3% i Q2 medan nettoomsättningen sjönk med 17% till 4,6 mkr. Orderingången sjönk med 64% på grund av färre stora affärer samt höga jämförelsetal från Q2’21, samtidigt som bruttomarginalen ökade från 90% till 95%.

Med fortsatt förstärkning av försäljningsresurserna i USA och större investeringar i produktutvecklingen ökade kostnaderna (exklusive avskrivningar) med ca. 2 mkr till 17 mkr.

Sedan slutet av juli finns bolagets nya produkt på marknaden och mottagandet har varit positivt. Churnen är fortsatt låg och bolaget genomför nu en större marknadssatsning för att åstadkomma merförsäljning av den nya produkten till befintliga kunder.

Den nya produktstrategin, vilket har resulterat i betydligt färre produktvarianter, har lett till ökad effektivitet och bolaget väljer nu att aktivera en större andel av utvecklingsarbetet. Vi ser detta som positivt.

Kassan är nu 24 mkr med det egna kapitalet på 25 mkr. Med ett nettoresultat på -9 mkr i Q1 och -20 mkr i H1 är det viktigt att marknadssatsningen bär frukt under det kommande året och att orderingång och försäljning tar fart.

 

2022-04-04 Tar en försiktigare långsiktig vy Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-25 Åter till tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-20 Lägesuppdatering Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-16 Svagt kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-29 XMReality Q1 Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-12 Rekordstarkt Q4 Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-12 En ny era växer fram Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

1 Dec 2022 | Extrastämma 2022
16 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022