Senaste analysen | 21 Nov 2022 | Maha Energy

Robust indicators that the Tie wells are…

  Produktionsvolymerna var redan kända I samband med att bolaget meddelade att borrningen av Tie-4 hade försenats i slutet av oktober så publicerade de dessutom produktionsvolymerna för Q3. Då de…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Oct 2022 | Maha Energy

Goda förutsättningar för att…

  Produktionsvolymerna var redan kända I samband med att bolaget meddelade att borrningen av Tie-4 hade försenats i slutet av oktober så publicerade de dessutom produktionsvolymerna för Q3. Då de…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Aug 2022 | Maha Energy

Räknar med att volymerna kommer…

  Produktionsvolymerna var redan kända I samband med att bolaget meddelade att borrningen av Tie-4 hade försenats i slutet av oktober så publicerade de dessutom produktionsvolymerna för Q3. Då de…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Aug 2022 | Maha Energy

Analyskommentar - Produktionsnivåerna f…

  Produktionsvolymerna var redan kända I samband med att bolaget meddelade att borrningen av Tie-4 hade försenats i slutet av oktober så publicerade de dessutom produktionsvolymerna för Q3. Då de…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 May 2022 | Maha Energy

Högre oljepriser höjer estimat och vä…

  Produktionsvolymerna var redan kända I samband med att bolaget meddelade att borrningen av Tie-4 hade försenats i slutet av oktober så publicerade de dessutom produktionsvolymerna för Q3. Då de…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 Apr 2022 | Maha Energy

Det högre oljepriset driver vinsten och…

  Produktionsvolymerna var redan kända I samband med att bolaget meddelade att borrningen av Tie-4 hade försenats i slutet av oktober så publicerade de dessutom produktionsvolymerna för Q3. Då de…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Nov 2021 | Maha Energy

Aktien fortsätter lagga…

  Produktionsvolymerna var redan kända I samband med att bolaget meddelade att borrningen av Tie-4 hade försenats i slutet av oktober så publicerade de dessutom produktionsvolymerna för Q3. Då de…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-11-21 Robust indicators that the Tie wells are onstream Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-18 Goda förutsättningar för att Brasilien ska accelerera framöver Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-18 Räknar med att volymerna kommer tillbaka i H2 Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-15 Analyskommentar - Produktionsnivåerna föll från rekordet i Q1 men resultatet gynnas av de högre oljepriserna Visa Stäng
2022-05-25 Högre oljepriser höjer estimat och värde Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-04 Det högre oljepriset driver vinsten och kassaflödet Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-24 Aktien fortsätter lagga oljeprisutvecklingen Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 24 Nov 2021 | Maha Energy

Aktien fortsätter lagga oljeprisutvecklingen

 

Produktionsvolymerna var redan kända

I samband med att bolaget meddelade att borrningen av Tie-4 hade försenats i slutet av oktober så publicerade de dessutom produktionsvolymerna för Q3. Då de lyckades hålla kostnaderna i schack var rapporten i sig relativt odramatisk. Komplikationer i formationen samt vissa problem med utrustningen ligger bakom förseningarna.

Nya brunnen borde börja producera i slutet av 2021

Även om förseningarna ökar investeringskostnaden för borrningen är de tillfälliga till sin karaktär. Bolaget räknar nu med att den nya brunnen kommer börja producera i slutet av 2021. Även om vi inte har sett de ökningar vi hade räknat med under 2021 men räknar med en kraftig produktionstillväxt kommande år. Bolaget kommer att börja borra nästa brunn så fort Tie-4 är klar.

Ingen förändring av den långsiktiga bilden

Oljepriset har stigit kraftigt sedan botten vilket har lyft estimaten. Aktien har dock inte följt med vilket vi tror kommer justera sig över tid. Vi använder ett oljepris på USD 60/fat för 2022 och USD 55/fat från 2023. I kombination med högre volymer ser vi kraftig vinstillväxt kommande år. Vi drar ner estimaten för 2021e men höjer dem för 2023e och justerar motiverat värde till 19-21 kr från 20-21 kr.
2021-09-21 Förseningar i uppstarten av Tie-4 ändrar inte den långsiktiga bilden Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-07 Aktiekursen reflekterar inte vinsttillväxten Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-01 Produktionsökningar att vänta i spåren av ökande reserver Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-24 Tillväxt att vänta med vinst i ryggen Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-25 Går stark genom krisen Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-27 Motvinden hinner ikapp capex men inte kassaflödet Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-02 Mindre förvärv med hög potential Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-23 Sänkta investeringar skyddar krigskassa Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-02 Förväntan om fortsatta produktionslyft 2020 Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-13 Produktionsguidning villkorad till att vinden vänder Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-26 Flertal ljuspunkter trots tidigare prognossänkning Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-14 Kortsiktiga motgångar pressar aktien Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-27 Skjuter produktionslyftet framför sig Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-23 Ingen inbromsning i varken aktivitet eller produktion Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-08 Nya brunnar accelererar takten 2020 Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-01 Tydliga kliv mot nästa nivå av intäkter och produktion Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-29 Produktionsdubbling kvar i korten trots förseningar Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-04 Kortsiktig förskjutning av hög potential Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-30 Ökar produktionen men i otakt med värderingen Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-05 Förseningar förändrar inte helhetsbilden Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-30 Mer än bara exponering mot stigande oljepris Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-01 Rustad för rejäl produktionsökning 2018-2019 Visa Stäng
2018-02-23 Reservrapport och kapitalplan visar hög aktivitet 2018 Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-01 Lägger i nästa växel våren 2018 Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-31 Upplagt för hög aktivitet och stora investeringar Visa Stäng
2017-06-02 Omstöpningen på väg mot mållinjen Visa Stäng
2017-03-02 Första steget mot ökad produktion på Tartaruga klart Visa Stäng
2017-02-07 Köp av Tie fördubblar produktionspotentialen Visa Stäng
2016-11-30 Tar klivet över tröskeln in i nästa fas Visa Stäng
2016-10-07 På tröskeln till kraftig expansion Visa Stäng

Kommande händelser

28 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
15 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
24 May 2023 | Årsstämma 2022
14 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
14 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3