Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 5 Nov 2020 | Upsales Technology

Visar vägen mot nya mål

Nettoomsättningen ökade till 17,9 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 12% och var något lägre än våra estimat om 20,6 mkr. EBIT i kvartalet uppgick till 3,7 mkr vilket var…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Aug 2020 | Upsales Technology

Upsales - lönsamheten imponerar och…

Omsättningen i Q2’20 uppgick till 18,3 mkr vilket var något lägre än våra estimat om 19 mkr. EBITDA under kvartalet uppgick till 5,1 mkr vilket var ca 1,9 mkr över…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 May 2020 | Upsales Technology

Osäkerhet kring Q2’20 men intressanta…

Nettoomsättningen uppgick till 18,9 mkr vilket var något över våra estimat och motsvarar en tillväxt y/y om 11,6%. Återkommande intäkter utgjorde 90,2% av intäkterna i kvartalet.EBITDA uppgick till 2,8 mkr…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Apr 2020 | Upsales Technology

Återkommande intäkter och stark…

Vi bedömer att merparten av Upsales befintliga och potentiella kunder inte påverkades nämnvärt av den initiala COVID-19 reaktionen då dessa är i industrier med liten eller obefintlig kopling till de…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Feb 2020 | Upsales Technology

Accelererande ARR-tillväxt

Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 17,5 mkr vilket motsvarade en tillväxt om 16%, 2 mkr under våra estimat. ARR (Annual Recurring Revenue) uppgick till 69,8 mkr vilket motsvarar en tillväxt…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Nov 2019 | Upsales Technology

Höj blicken emot Q4

Upsales rapporterade en nettoomsättning om 16 mkr vilket motsvarade en tillväxt 9% y/y. ARR uppgick till 65,4 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 23,8% y/y och 1% q/q. Tillväxten q/q…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Aug 2019 | Upsales Technology

Ett ljummet kvartal

Upsales nettoomsättning uppgick till 17,3 mkr i andra kvartalet vilket innebar en tillväxt på 22% y/y. Justerad EBITDA uppgick till 3,2 mkr motsvarande en marginal på 18,6% vilket var något…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2020-11-05 Visar vägen mot nya mål Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-13 Upsales - lönsamheten imponerar och tillväxtsatsning att vänta Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-07 Osäkerhet kring Q2’20 men intressanta initiativ Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-15 Återkommande intäkter och stark balansräkning lockar Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-13 Accelererande ARR-tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 13 Feb 2020 | Upsales Technology

Accelererande ARR-tillväxt

Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 17,5 mkr vilket motsvarade en tillväxt om 16%, 2 mkr under våra estimat. ARR (Annual Recurring Revenue) uppgick till 69,8 mkr vilket motsvarar en tillväxt Y/Y om 22,4%. EBIT uppgick till 0,24 mkr vilket var ca 2 mkr under våra förväntningar. Vi höjer våra försäljningsestimat med ca 1% innevarande år och 2% 2021. Höjningen av försäljningsestimaten leder till att vi justerar upp EBIT och EPS med 3,5% 2020 och 5% 2021. Baserat på den accelererande tillväxttakten i ARR justerar vi upp vår motiverade värde till 31-33 kr vilket gör att vi ser en hög potential i aktien till en medelhög risk.

Stark ARR tillväxt…

Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 17,5 mkr, motsvarande en tillväxt om 16% viket var 2 mkr under våra estimat. ARR (Annual Recurring Revenue) uppgick till 69,8 mkr vilket motsvarar en tillväxt Y/Y om 22,4%. Anledningen att ARR växer snabbare än omsättningen beror på att i Q4’18 var återkommande intäkter 83% mot 88,4% i Q4’19. Den lägre andelen återkommande intäkter under Q4’18 går att härleda till att bolaget hade fler konsultprojekt för tillpassning under 2018. En stor del av ökningen i ARR går att härleda till nya kunder som en följd av den utökade säljkåren. Vi bedömer att de nya kunderna ligger i nedre spannet av ARPU (Average revenue per user). Det är i linje med bolagets strategi ”land and expand” d.v.s öka ARPU succesivt på befintliga kunder, då tröskeln för merförsäljning är lägre än för nyförsäljning. Bolagets CAC-payback (tiden för att en kund ska bli lönsam) ligger kvar på nivåer under ett år vilket tyder på att bolaget prioriterar intäkter före nya kunder som lockas med rabatter. Vi bedömer att CAC-payback kommer sjunka kommande år. EBIT i kvartalet uppgick till 0,24 mkr vilket var ca 2 mkr under våra förväntningar.

…gör att vi accelererar tillväxten…

Vi höjer våra estimat för ARR med 4% på helåret 2020, till 88 mkr. Detta motsvarar en tillväxt om 26% Y/Y. Våra försäljningsestimat stiger därmed med 1% innevarande år och 2% 2021. Vi bedömer att tillväxttakten i ARR kommer att drivas både av en tillväxt i ARPU då antalet nya kunder i Q4’19 var starkt och ökat tempo i nykunds försäljning till följd av den ökade säljorganisationen. De nya lanseringar vi såg under Q3 har mottagits väl. Bolaget har även sett en positiv trend i churn vilket ökar tillväxten. Vår höjning av försäljningsestimaten leder till att vi justerar upp EBIT och EPS med 3,5% 2020 och 5% 2021.

…och höjer motiverat värde

Baserat på den accelererande ARR-tillväxten och högre EPS-estimat justerar vi upp vårt motiverade värde i Upsales till 31-33 kr. På dessa nivåer värderas Upsales på EV/EBITDA 20x 2021 vilket är i paritet med andra nordiska mjukvarubolag. Vi anser att EV/EBITDA är den bästa jämförelsemultipeln då Upsales tillämpar K3 och inte IFRS. Den höga andelen återkommande intäkter gör att bolaget kan försvara en värdering i paritet med de andra större svenska SaaS bolagen. Detta gör att vi ser en hög potential i aktien till en medelhög risk.

2019-11-13 Höj blicken emot Q4 Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-15 Ett ljummet kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-25 Exponering mot en uppåtgående trend Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

14 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
12 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
12 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
6 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
7 May 2020 | Årsstämma 2019
8 May 2020 | Årligutdelning
14 May 2020 | Årsstämma 2019
15 May 2020 | Årligutdelning
12 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
4 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
16 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
28 Apr 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
28 Jul 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
27 Oct 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner