Senaste analysen | 17 Jul 2023 | Bokusgruppen

Bra resultat i utmanande miljö

  Stark avslutning på året i det viktiga fjärde kvartalet Bokusgruppens rapport för det säsongsmässigt viktiga Q4’21 visade på en fin resultatutveckling, trots vissa covid-19-relaterade restriktioner inför julhandeln. Nettoomsättningen steg…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Apr 2023 | Bokusgruppen

Stark bruttomarginal skapar positiv…

  Stark avslutning på året i det viktiga fjärde kvartalet Bokusgruppens rapport för det säsongsmässigt viktiga Q4’21 visade på en fin resultatutveckling, trots vissa covid-19-relaterade restriktioner inför julhandeln. Nettoomsättningen steg…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Feb 2023 | Bokusgruppen

Utmanande kvartal men ökad…

  Stark avslutning på året i det viktiga fjärde kvartalet Bokusgruppens rapport för det säsongsmässigt viktiga Q4’21 visade på en fin resultatutveckling, trots vissa covid-19-relaterade restriktioner inför julhandeln. Nettoomsättningen steg…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Oct 2022 | Bokusgruppen

Satsningar på Online ger styrka på…

  Stark avslutning på året i det viktiga fjärde kvartalet Bokusgruppens rapport för det säsongsmässigt viktiga Q4’21 visade på en fin resultatutveckling, trots vissa covid-19-relaterade restriktioner inför julhandeln. Nettoomsättningen steg…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Oct 2022 | Bokusgruppen

Analyskommentar - Stabil bruttomarginal…

  Stark avslutning på året i det viktiga fjärde kvartalet Bokusgruppens rapport för det säsongsmässigt viktiga Q4’21 visade på en fin resultatutveckling, trots vissa covid-19-relaterade restriktioner inför julhandeln. Nettoomsättningen steg…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Jul 2022 | Bokusgruppen

Tillväxten i butik visar på robust aff…

  Stark avslutning på året i det viktiga fjärde kvartalet Bokusgruppens rapport för det säsongsmässigt viktiga Q4’21 visade på en fin resultatutveckling, trots vissa covid-19-relaterade restriktioner inför julhandeln. Nettoomsättningen steg…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Jul 2022 | Bokusgruppen

Analyskommentar - Stark utveckling i…

  Stark avslutning på året i det viktiga fjärde kvartalet Bokusgruppens rapport för det säsongsmässigt viktiga Q4’21 visade på en fin resultatutveckling, trots vissa covid-19-relaterade restriktioner inför julhandeln. Nettoomsättningen steg…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2023-07-17 Bra resultat i utmanande miljö Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Stark bruttomarginal skapar positiv EBITA i Q1 Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-17 Utmanande kvartal men ökad marknadsandel och högre bruttomarginal Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-26 Satsningar på Online ger styrka på sikt Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-25 Analyskommentar - Stabil bruttomarginal men Svagare EBITA på grund av satsningar på online Visa Stäng
2022-07-15 Tillväxten i butik visar på robust affär Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-15 Analyskommentar - Stark utveckling i butik Visa Stäng
2022-04-29 Bra start på året Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-21 >7% direktavkastning Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 21 Feb 2022 | Bokusgruppen

>7% direktavkastning

 

Stark avslutning på året i det viktiga fjärde kvartalet

Bokusgruppens rapport för det säsongsmässigt viktiga Q4’21 visade på en fin resultatutveckling, trots vissa covid-19-relaterade restriktioner inför julhandeln. Nettoomsättningen steg 5,9% y/y och justerad EBITA uppgick till 98,8 mkr (73,5). Styrelsen föreslår en utdelning på 3,00 kr per aktie, vilket är ett tydligt tecken på konfidens kring affärsmodellen.

Bokusgruppen täcker in efterfrågan, var den än yttrar sig

I Q4’21 var det Akademibokhandeln Butik som tog över stafettpinnen var gäller tillväxt och resultat. Detta pekar på ett tydligt sett på Bokusgruppens styrka. Att bolaget kan täcka kundernas behov vad gäller läsande, vilket visar på en stabil tillväxt totalt sett, trots temporära svängningar vad gäller online/butik till följd av t ex covid-19, är ett stabilitetstecken.

>7% direktavkastning visar på potentialen i aktien

Vi höjer våra prognoser något efter den starka rapporten för Q4’21. Motiverat värde höjs till 69-70 kr per aktie (64-65). Att Bokusgruppen nu föreslår en utdelning på 3 kr per aktie sätter ljuset på den låga värderingen. Utdelningen ska dessutom vara långsiktigt stabil och successivt stigande, något vi tror kommer att vara en viktig drivkraft för aktien framöver.

2021-10-28 28% underliggande EBITA-tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-19 En bra första rapport som noterat bolag Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-07 Första dagens handel indikerar god uppsida Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-25 Många goda sidor Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

27 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
9 Nov 2023 | Halvårsutdelning