Senaste analysen | 15 Jul 2022 | Arlandastad Group

Ökade intäkter, resultat och positiv v…

  Högre intäkter och resultat Intäkterna under Q2’22 uppgick till ca 84 mkr (42 mkr i Q2’21), varav hyresintäkter stod för ca 30 mkr (21 mkr) och intäkter från den…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Jul 2022 | Arlandastad Group

Analyskommentar - Ökade intäkter och…

  Ökade intäkter och resultat Intäkterna under Q2’22 uppgick till ca 84 mkr (42 mkr i Q2’21), varav hyresintäkter stod för ca 30 mkr (21 mkr) och intäkter från den…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Jun 2022 | Arlandastad Group

Substansvärde redo för take-off

  Unikt fastighetsbolag… Arlandastad Group har förvärvat stora mängder råmark kring Arlanda och Stockholm Skavsta Flygplats. Byggrättsutveckling bedrivs i områdena. Arlandastad Group skiljer sig från kommersiella fastighetsbolag då de även…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-07-15 Ökade intäkter, resultat och positiv värdeförändring Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-14 Analyskommentar - Ökade intäkter och resultat Visa Stäng
2022-06-17 Substansvärde redo för take-off Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 17 Jun 2022 | Arlandastad Group

Substansvärde redo för take-off

 

Unikt fastighetsbolag…

Arlandastad Group har förvärvat stora mängder råmark kring Arlanda och Stockholm Skavsta Flygplats. Byggrättsutveckling bedrivs i områdena. Arlandastad Group skiljer sig från kommersiella fastighetsbolag då de även till vissa delar bedriver verksamhet i sina fastigheter. Detta gör att de kan skräddarsy erbjudanden. Ett av dotterbolagen är mötes- och evenemangsarenan Scandinavian XPO med ett konkurrensmässigt starkt läge.

…med utvecklingspotential…

Då Arlandastad Group har förvärvat råmark till låga priser kan bolaget genomföra projektutveckling med goda marginaler. Under H1’22 har bolaget ökat substansen med ~130 mkr genom att sälja projekt till JV-partners. Dessa projekt kommer att ge avkastning på investerat kapital om ~35%. Bolaget har genomfört en externvärdering av Stockholm Skavsta Flygplats vilket indikerar ett värde om 626 mkr. Liknande affärer väntas.

…till kraftig substansrabatt

Arlandastad Group handlar idag till en substansrabatt om ca 40%. Vi bedömer att bolaget kommer att vara ett av de fastighetsbolag med starkast substanstillväxt under kommande år givet den byggrättsutveckling bolaget bedriver. De operativa bolagen kommer att stärka kassaflödet under utvecklingsperioden vilket gör att vi ser begränsad finansiell risk. Den starka substanstillväxten motiverar ett värde om 76-78 kr.