Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 12 Oct 2020 | Optifreeze

Optifreeze Framgångar med referenskund

OptiFreeze har kommunicerat att testerna man utfört tillsammans med DeTulp varit lyckade och påvisat kapacitet om 10 000 rosor per timme. I samband med detta kommunicerade även bolaget kring den…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Aug 2020 | Optifreeze

Viktiga avtal i väntan på genomslag

Nettoomsättningen uppgick till 0 mkr, i linje med våra estimat om 0 mkr. Aktiveringar och rörelsekostnader var i linje med förväntningar vilket gjorde att EBIT för perioden var -3 mkr,…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Jun 2020 | Optifreeze

Stärkt balansäkning och nya estimat

Vi bedömer att OptiFreeze minst kan uppnå de uppsatta målen om 30 sålda maskiner 2020 – 2022. Vi bedömer även att bolaget har en hög prissättningsförmåga och kan generera högre…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 May 2020 | Optifreeze

Ett kvartal utan överraskningar

Intäkterna för Q’1 uppgick till 700 tkr och bestod huvudsakligen av aktiverade utgifter. Intäkterna var därmed i linje med våra estimat om 761 tkr. Rörelseresultatet uppgick till – 2,3 mkr…

Läs analysen
Senaste analysen | 31 Mar 2020 | Optifreeze

Nya försäljningsmål men uppskjutna…

OptiFreeze meddelar att bolaget har uppdaterat sina försäljningsmål för den kommande treårsperioden. Tidigare mål var 10 sålda maskiner 2020-2022, nu är målen 30 sålda maskiner för samma period. OptiFreeze indikerar…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Feb 2020 | Optifreeze

Mot ett händelserikt 2020

Försäljningen under kvartalet uppgick till 1,13 mkr och OptiFreeze har en fortsatt god kostnadskontroll. Utvärderingarna av OptiFlower och OptiDry fortskrider och påvisar goda resultat, och vi väntar oss flera besked…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Nov 2019 | Optifreeze

Verifieringsperiod för optiFlower

Optifreeze rapporterar ett kvartal utan några större överraskningar. Merparterna av intäkterna är fortsatt aktiverat arbete samtidigt som kostnadsbasen är fortsatt god. Under kvartalet har ännu ett stort steg tagits mot…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2020-10-12 Optifreeze Framgångar med referenskund Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 12 Oct 2020 | Optifreeze

Optifreeze Framgångar med referenskund

OptiFreeze har kommunicerat att testerna man utfört tillsammans med DeTulp varit lyckade och påvisat kapacitet om 10 000 rosor per timme. I samband med detta kommunicerade även bolaget kring den nya royaltymodellen samt marginaler för maskinerna. Royaltymodellen innebär att OptiFreeze kommer att distribuera maskiner till snittblomssegmentet enbart för royalties. Vi bedömer att detta minskar risken och förenklar investeringsbeslutet för nya kunder. Bruttomarginalen efter royaltydelning kan enligt bolaget uppgå till 60 %.

Vi justerar våra estimat, där merparten av intäktshöjningen kommer från att OptiFreeze kommer redovisa intäkterna innan royaltydelning och sedan kostnadsföra delningen. Justeringen är därmed i stor utsträckning bokföringsteknisk och vårt uppskattade försäljningsestimat sett till antal maskiner är oförändrat från senaste publikationen. För 2021 bedömer vi att OptiFreeze kan redovisa ett rörelseresultat om 40 mkr motsvarande en rörelsemarginal om 38 %. Vår DCF indikerar ett motiverat värde i spannet 43-45 kr. Vi bedömer att risknivån i aktien är hög.

Redo för lansering efter lyckade utvärderingar

OptiFreeze har kommunicerat att utvärderingarna med DeTulp varit lyckade med en kapacitet om ca 10 000 rosor per timme (20 miljoner per år). Utöver det bedömer bolaget att utvecklingsarbete framöver kan innebära att effekten i en maskin kan fördubblas. OptiFreeze kommunicerar även implementeringen av en helt royaltybaserad intäktsmodell för snittblomssegmentet.

Estimathöjningar delvis redovisningstekniska

Vi bedömer att risken i OptiFreeze minskat efter de lyckade testerna, samtidigt som den nya prissättningsmodellen inte kräver något initialt investeringsbelopp, vilket bör underlätta nya kunders investeringsbeslut. Vi gör justeringar av intäktsestimaten med anledning av att OptiFreeze kommer att redovisa den totala intäkten innan delning med Syngenta samt den tydligare royaltymodellen.

Högre motiverat värde

Vi justerar även EBIT-estimaten kommande år efter indikationer om lägre kostnadsnivåer under 2021 och framåt. Vi höjer vårt motiverade värde för att reflektera att risken i aktien har minskat, samtidigt som vi bedömer att bolaget står redo att bemöta en stigande efterfrågan. Vår DCF indikerar ett motiverat värde i spannet 43-45 kr. Vi bedömer att risknivån är hög.

 

2020-08-19 Viktiga avtal i väntan på genomslag Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-12 Stärkt balansäkning och nya estimat Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-06 Ett kvartal utan överraskningar Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-31 Nya försäljningsmål men uppskjutna intäkter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-18 Mot ett händelserikt 2020 Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-29 Verifieringsperiod för optiFlower Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-07 På väg att bli en ny industriell standard Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

14 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
5 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
14 May 2020 | Årsstämma 2019
15 May 2020 | Årligutdelning
18 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
6 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner