Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 27 Aug 2020 | Insplorion

Vänteläge för instrument, men basen…

Medan försäljningen av instrument gått på lågvarv med mycket av forskarvärlden under lock-down så har förutsättningarna för Insplorions batteriteknologi fortsatt att förbättras. Tecknen på att Insplorion successivt närmar sig en…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 May 2020 | Insplorion

Allt bredare bas för Insplorion

Insplorion levererade ett rörelseresultat på -2,5 mkr i Q1’20, vilket var i linje med förväntningarna och i nivå med resultatet i Q4’19. Utvecklingen av batterisensoraffären har påverkats mest av covid-19…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Feb 2020 | Insplorion

Högt tempo in i 2020

Insplorion levererade en försäljning och rörelseresultat på 0,8 mkr respektive -2,4 mkr i Q4’19, vilket var i linje med våra förväntningar. Insplorion har nu inlett den första kommersialiseringen av luftkvalitetssensorerna…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Nov 2019 | Insplorion

Kommersialisering 2019 ligger fast

Insplorion redovisade en försäljning på 733 tkr i Q3’19, baserat på försäljning av två Acoulyte-instrument, ett till Kao Corporation i Japan, vilket är kommunicerat sedan tidigare, samt även ett till…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Aug 2019 | Insplorion

Framåt mot kommersialisering

Efter genomförd företrädesemission ligger bolagets fokus nu på luftkvalitetssensorn och arbete med rekrytering och kommande kommersialisering. Insplorion har även inlett ett samarbete med forskningsinstitutet Urban Flows Observatory of Scotland, vilket…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 May 2019 | Insplorion

Insplorion - Fortsatta steg mot…

Insplorion redovisade ett rörelseresultat på -2,1 mkr i Q1, vilket var i linje med våra förväntningar, i ett kvartal utan försäljning av forskningsinstrument. Insplorion meddelar att styrelsen har beslutat att…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Feb 2019 | Insplorion

Positiva tongångar in i 2019

2018 avslutades med instrumentförsäljning samt ytterligare samarbeten och anslag. I Q4 såldes ett XNano-system till Laboratoire de Réactivité de Surface (LRS), Sorbonne University i Paris, vilket blir ett referenscenter för…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2020-08-27 Vänteläge för instrument, men basen breddas alltjämt för batterisensorn Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-15 Allt bredare bas för Insplorion Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 15 May 2020 | Insplorion

Allt bredare bas för Insplorion

Insplorion levererade ett rörelseresultat på -2,5 mkr i Q1’20, vilket var i linje med förväntningarna och i nivå med resultatet i Q4’19. Utvecklingen av batterisensoraffären har påverkats mest av covid-19 så här långt enligt Insplorion. Några partners har drabbats av nedstängningar, vilket inneburit tappad effektivitet inom ett antal delprojekt. Det är dock här vi ser högst potential på sikt för Insplorion. Aktien har kommit ned kraftigt i spåren av utbrottet av covid-19. Den långsiktiga potentialen har dock inte minskat, snarare tvärtom genom Insplorions nya projekt avseende vätgas. Sammantaget bedömer vi att aktien har en hög potential till en hög risk.

En instrumentförsäljning i ett Q1’20 präglat av covid-19

Insplorion levererade ett rörelseresultat på -2,5 mkr i Q1’20, vilket var i linje med förväntningarna och i nivå med resultatet i Q4’19. Insplorion sålde under perioden ett Xnano-instrument till University of Sheffield, UK. Nedstängningar av universitet och labbverksamhet till följd av covid-19 påverkade säljprocesser avseende instrument, vilket sannolikt får en negativ effekt på kort sikt. Samtidigt lyfter Insplorion fram att detta även har gett möjligheten till närmare samtal med de professorer som ansvarar för inköpen, vilket kan ge en positiv effekt när deras verksamheter öppnar upp igen. Insplorion har även startat ett projekt inom vätgasekonomi tillsammans med Powercell och Chalmers, vilket är spännande så till vida att potentiella kunder representerar stora industrier så som t ex transport och stålindustri. På så sätt liknar möjligheterna här potentialen för batterisensorn, och breddar basen ytterligare för Insplorion.

Utvecklingsarbete för batterisensorn begränsat av nedstängningar

Utvecklingen av batterisensoraffären har påverkats mest av covid-19 så här långt enligt Insplorion. Några partners har drabbats av nedstängningar, vilket inneburit tappad effektivitet inom ett antal delprojekt. Det är dock här vi ser högst potential på sikt för Insplorion. Den globala marknaden för batterier väntas uppgå till USD 135 mdr, eller ca 1 300 mdr kr år 2027, vilket illustrerar en enorm potential. I ett räkneexempel där Insplorion når en penetration av 1 % av världsmarknaden 2027, och i sin tur når en royaltynivå motsvarande 1 % av intäkterna, skulle de generera royalties på ca 130 mkr per år. Värderas sedan en sådan royalty efter skatt till P/E 10x innebär detta ca 1 mdr kr, motsvarande en uppsida på ca 6 gånger Insplorions nuvarande marknadsvärde.

Sannolikhet för genombrott högre än reflekterat i värderingen

Aktien har kommit ned kraftigt i spåren av utbrottet av covid-19. Den långsiktiga potentialen har dock inte minskat, snarare tvärtom genom Insplorions nya projekt avseende vätgas. Kassaflöde från den löpande verksamheten, före förändringar i rörelsekapital, samt efter investeringar, var -3,9 mkr i Q1’20. Relaterar vi detta till Insplorions kassa på 18,1 mkr pekar det på att risken för en defensiv nyemission är låg på kort sikt. Sammantaget bedömer vi att aktien har en hög potential till en hög risk.

2020-02-20 Högt tempo in i 2020 Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-11 Kommersialisering 2019 ligger fast Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-28 Framåt mot kommersialisering Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-16 Insplorion - Fortsatta steg mot lansering Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-22 Positiva tongångar in i 2019 Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-16 Kritiska faser friktionsfria i LoV-IoT, ACES igång Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-08 Från forskning mot massmarknader Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

21 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
10 Apr 2019 | Årsstämma 2018
11 Apr 2019 | Årligutdelning
15 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
27 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
8 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
19 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
16 Apr 2020 | Årsstämma 2019
17 Apr 2020 | Årligutdelning
14 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
26 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
22 Oct 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner