Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 17 Jul 2020 | Enzymatica

Starkt kvartal men under vår förvä…

Försäljningen steg till 13,9 mkr (6,3) under Q2´20, men var dock under vår förväntan om 27 mkr. Avvikelsen låg primärt i att vi räknat med att delar av ordern om…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 May 2020 | Enzymatica

STADA växlar upp

Enzymatica och STADA har ett avtal för försäljning och distribution av ViruProtect (ColdZyme) i Belgien och Österrike sedan 2017. Det avtalet har nu utökats med ytterligare 19 länder inom Europa…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 May 2020 | Enzymatica

Fortsatt positiv påverkan från COVID-…

Bolaget hade sedan tidigare meddelat marknaden att COVID-19 ökat efterfrågan för förkylningssprayen ColdZyme, och uppskattade då att försäljningen i Q1 indikerade en fördubblad omsättning för Q1’20 jmf med Q1’19, dvs…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Apr 2020 | Enzymatica

COVID-19 boostar försäljningen

Med anledning av utbrottet av COVID-19 i början av året ser bolaget att efterfrågan på förkylningssprayen ColdZyme har ökat kraftigt under mars månad och bedömer att ökningen kommer fortsätta de…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Feb 2020 | Enzymatica

Kosmetikaverksamheten drar upp…

Nettoomsättningen ökade till 22,2 mkr y/y (18,9 mkr), vilket var i linje med vår förväntan om 23,8 mkr. Ökningen genererades primärt av den starka försäljningsutvecklingen för ColdZyme i Sverige och…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 Nov 2019 | Enzymatica

Ny smak drar upp försäljningen

Försäljningen steg till 19,5 mkr (13,2), vilket var 3 mkr över vår förväntan. Drivkraften kom primärt från den svenska, danska och spanska marknaden. Drivet av en god lansering av ColdZyme…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 Sep 2019 | Enzymatica

Negativ klinisk studie

Preliminära resultat från Enzymaticas dubbelblinda, randomiserade studie (400 patienter) visar att behandling med ColdZyme jämfört med placebo inte uppnådde det primära målet att signifikant förbättra livskvaliteten vid förkylning. Efter tillkännagivandet…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2020-07-17 Starkt kvartal men under vår förväntan Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-29 STADA växlar upp Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-06 Fortsatt positiv påverkan från COVID-19 Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-15 COVID-19 boostar försäljningen Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-14 Kosmetikaverksamheten drar upp bruttomarginalen Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 14 Feb 2020 | Enzymatica

Kosmetikaverksamheten drar upp bruttomarginalen

Nettoomsättningen ökade till 22,2 mkr y/y (18,9 mkr), vilket var i linje med vår förväntan om 23,8 mkr. Ökningen genererades primärt av den starka försäljningsutvecklingen för ColdZyme i Sverige och Danmark. Försäljningen påverkas även positivt av den första ordern till STADA för den nya munsprayen samt leverans av enzymformuleringar till Maren Cosmetics och Dr Bragi.Company Ltd. Detta drev upp bruttomarginalen till 77% (75%), jmf med vår förväntan om 67%. Drivet av ett varmt mottagande av ColdZyme i Hong Kong justerar vi upp vår försäljningsprognos för 20e och 21e med 1% respektive 3% efter rapporten. Vidare flaggar bolaget för att man har löst årets likviditetsunderskott genom att bolaget har säkerställt en kortfristig kredit om 10 mkr. Därmed bedömer vi att risken för en nyemission har sjunkit. Vi ser en fortsatt hög potential för aktien till en hög risk.

17% tillväxt i kvartalet

Nettoomsättningen ökade till 22,2 mkr y/y (18,9 mkr), vilket var i linje med vår förväntan om 23,8 mkr. Ökningen genererades primärt av den starka försäljningsutvecklingen för ColdZyme i Sverige och Danmark. Försäljningen påverkas även positivt av den första ordern till STADA för den nya munsprayen samt leverans av enzymformuleringar till Maren Cosmetics och Dr Bragi.Company Ltd. Detta drev upp bruttomarginalen till 77% (75%), jmf med vår förväntan om 67%. Däremot steg rörelsekostnaderna till 24 mkr (21 mkr) primärt drivet av ökad admin- och FoU kostnader. EPS uppgick till -0,04kr (-0,07) jmf med vår förväntan om -0,04kr. Bolagets kassa uppgick till 30,8 mkr (71,8 mkr) vid kvartalets utgång och kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -0,1 mkr (1,8 mkr).

Fler distributörer att vänta efter nytt patent

Efter kvartalets utgång tecknade Enzymatica ett sjuårigt avtal med kinesiska Keyuan Xinhai Medical Products, ett dotterbolag till Kinas näst största läkemedelsbolag, Shanghai Pharma, för marknadsföring och försäljning av förkylningssprayen ColdZyme i Kina. Keyuan har garanterat order om 92 mkr för de första fem åren från lansering, vilket vi uppskattar kommer ske under H2’22. Vidare har Enzymatica fått ett positivt förhandsbesked ifrån det Europeiska patentverket gällande ett patent för det torskenzym som utgör en av nyckelkomponenterna i bolagets förkylningsspray ColdZyme. Det förväntade patentet kommer att gälla fram till 2035. Vi bedömer att detta kommer bana vägen för fler distributionsavtal då ett exklusivt avtal tillsammans med patent ger ett attraktivare avtal totalt sett.

Små justeringar av prognoser efter rapporten

Drivet av ett varmt mottagande av ColdZyme i Hong Kong justerar vi upp vår försäljningsprognos för 20e och 21e med 1% respektive 3% efter rapporten. Vidare flaggar bolaget för att man har löst årets likviditetsunderskott genom att bolaget har säkerställt en kortfristig kredit om 10 mkr. Därmed bedömer vi att risken för en nyemission har sjunkit. Vi ser fortsatt försäljningstillväxt för bolaget drivet av 1) Maren-avtalet som väntas ge ett försäljningstillskott på 27 mkr under 2020, 2) en ökad marknadspenetration för ColdZyme på de nya marknaderna Kina, Hong Kong, Macau, och 3) lanseringen i Japan via ett ledande health care-företag. Vi ser en fortsatt hög potential för aktien till en hög risk.

2019-11-06 Ny smak drar upp försäljningen Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-03 Negativ klinisk studie Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-18 Sverige visar vägen Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-20 Avtal med Maren Cosmetics Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-08 Enzymatica - Placebokontrollerad studie full rekryterad Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-20 56% försäljningstillväxt i Sverige Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-01 Vädret & restriktioner i Tyskland dra ned försäljningen Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-17 Tidig vår förkortade förkylningssäsongen Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-27 STADA & svenska apotek drar upp försäljningen Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-15 Uppföljningsorder från STADA drar upp försäljningen Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-02 Rekordförsäljning Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-20 Rekordorder från STADA Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-21 Expansionen fortsätter i Europa Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-21 Tar klivet in i Tyskland Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-07 Nya avtal på andra sidan jorden Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-25 58% tillväxt under Q2 Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-20 Nya marknader levererar Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-18 Förvärvar Zymetech Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-26 Fler kliniska studier är på gång Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-04 Hemmamarknaden fortsätter att leverera Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-23 Fortsatt tillväxt i befintliga marknader Ladda ner | Visa Stäng
2015-02-20 Har mer att ge under 2015 Ladda ner | Visa Stäng
2014-10-24 Expansionen fortsätter enligt plan Ladda ner | Visa Stäng
2014-07-25 Ny produkt “ColdZyme One Cold” Ladda ner | Visa Stäng
2014-05-27 Ökar försäljningen med 86% Ladda ner | Visa Stäng
2014-02-25 Förkylning ett minne blott? Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

16 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
20 Apr 2017 | Årsstämma 2016
21 Apr 2017 | Årligutdelning 2017
20 Jul 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
1 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
14 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
14 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
26 Apr 2018 | Årsstämma 2017
26 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
27 Apr 2018 | Årligutdelning
17 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
31 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
19 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
7 May 2019 | Årsstämma 2018
7 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
8 May 2019 | Årligutdelning
17 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
5 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
13 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
5 May 2020 | Årsstämma 2019
5 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
6 May 2020 | Årligutdelning
16 Jul 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
3 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner