Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 20 Jul 2016 | Midsona

Marknadsledare inom ekologiska…

Nettoomsättningen för Q216 uppgick till SEKm 351 (223), vilket var en ökning med 57 % i jämförelse med föregående period i fjol, drivet av Urtekramförvärvet, i linje med vår prognos…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Jul 2016 | Midsona

Stärker sin position via förvärv av…

Midsona stärker sin position via förvärv av Internatural AB, som är ett holdingbolag för varumärkena Kung Markatta i Sverige och Helios i Norge. Den totala köpeskillingen uppgår till SEKm 810…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 May 2016 | Midsona

Starka kassaflöden minskar skuldsä…

Nettomomsättningen för Q116 uppgick till 350 SEKm (232), vilket var en ökning med 51 % jämfört med föregående period i fjol, dock cirka 2 % under vår prognos. Justerat för…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Feb 2016 | Midsona

Ekologiska trenden skall driva försä…

Nettoomsättningen för Q415 uppgick till 352 SEKm (228), vilket var en ökning med 54 % Q/Q. Däremot var omsättning ca 6 % lägre än vad vi prognosticerat. EBITDA ökade med…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Oct 2015 | Midsona

Stark försäljningstillväxt efter fö…

Nettoomsättningen för Q315 uppgick till 367 SEKm (228), vilket var ökning med hela 61 procent, samt cirka 2 procent över vår prognos. Urtekram var starkt bidragande med en nettoomsättning om 140…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Jul 2015 | Midsona

Starkare plattform efter förvärv av…

Nettomomsättningen för Q215 uppgick till 223 SEKm (223), vilket var oförändrat i jämförelse med föregående period i fjol, dock cirka 6 procent under vår prognos. Rörelseresultatet för Q215 förbättrades till…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Jun 2015 | Midsona

Förvärv av ledande aktör inom…

Midsona förvärvar Urtekram International A/S (Urtekram), danskt bolag med ledande position inom ekologiska livsmedel i Norden. Genom förvärvet så breddar Midsona sin produktportfölj med egna varumärken inom ekologiska tillväxtsegment, dessutom…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2016-07-20 Marknadsledare inom ekologiska kolonialprodukter Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-08 Stärker sin position via förvärv av Internatural Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-04 Starka kassaflöden minskar skuldsättningen Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-11 Ekologiska trenden skall driva försäljningen Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 11 Feb 2016 | Midsona

Ekologiska trenden skall driva försäljningen

Nettoomsättningen för Q415 uppgick till 352 SEKm (228), vilket var en ökning med 54 % Q/Q. Däremot var omsättning ca 6 % lägre än vad vi prognosticerat. EBITDA ökade med cirka 38 % till 29 SEKm (21). Försäljningstillväxten i kvartalet var främst driven av Urtekram som bidrog med en omsättning om 143 SEKm, vilket var högre än vår prognos om 135 SEKm. Nettoomsättningen för 2015 uppgick till 1174 SEKm (920), en kraftig ökning med 28 %. Den starka ekologiska trenden som råder i Norden bland konsumenter bedömer vi kommer att driva försäljningstillväxten framöver. Aktien handlas till P/E-tal 9.3x på 16E års prognos, vilket ger en rabatt om ca 27 % mot sektorn.

Urtekram bidrog starkt till försäljningstillväxten

Nettoomsättningen för Q415 uppgick till 352 SEKm (228), vilket var en ökning med 54 % Q/Q. Däremot var omsättning ca 6 % lägre än vad vi prognosticerat. EBITDA ökade med cirka 38 % till 29 SEKm (21). Försäljningstillväxten i kvartalet var främst driven av Urtekram som bidrog med en omsättning om 143 SEKm, vilket var högre än vår prognos om 135 SEKm. Nettoomsättningen för 2015 uppgick till 1174 SEKm (920), en kraftig ökning med 28 %. Försäljningen stärktes generellt inom dagligvaruhandeln på samtliga geografiska marknader och främst drivet av Urtekram. För 2015 uppgick EBITDA till 67 SEKm, vilket dock var cirka 9 % lägre än vår prognos om 75 SEKm. Men rensat för poster av engångskaraktär, kopplat till förvärvs- och omstruktureringskostnader, var EBITDA 87 SEKm (78). Utdelningen föreslås till 1,10 kr för 2015 vilket ger en direktavkastning om ca 3,8 % på kursen 28,50 SEK/aktie.

Försäljningen av risprodukterna

Trots att Friggs riskakor, som tidigare kommunicerat, ligger under EU:s föreslagna gränsvärden för oorganiskt arsenik så fick det stor påverkan på försäljningen i Sverige under Q415. Vi bedömer dock att detta är av övergående karaktär och att försäljningen av riskakor kommer återhämta sig under året. Under hösten har även kompletterade produkter lanserats i form av bl.a. majskakor. Detta för att bredda sortimentet och minska de negativa effekterna av försäljningstappet inom kategorin risprodukter.

Finansiella situationen

Midsonas nettoskuld/EBITDA-multipel rapporterades i Q415, på rullande 12 månader, till 3,9 ggr (1,9) efter Urtekramförvärvet. Inom ett år bedömer vi att den kan komma ner till 1,7 ggr i slutet av 16E. Det långsiktiga finansiella målet är att multipeln skall understiga 2 ggr. Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades under året till 87 SEKm (56). Det goda kassaflödet bedöms bestå framöver.

Stark ekologisk trend – talar för fortsatt tillväxt

Den starka ekologiska trenden som råder i Norden bland konsumenter bedömer vi kommer att driva försäljningstillväxten framöver. Förvärvet av Urtekram kommer generera synergieffekter på kostnadssidan, vilka förväntas uppgå till ca 20 SEKm. Effekterna kommer få full effekt under Q116. Sammantaget lämnas estimaten i stort sätt oförändrade efter Q4-rapporten. Efter Urtekram-förvärvet förra året bedömer vi fortsatt att Midsonas omsättning kommer att växa med cirka 22 % för 16E. Aktien handlas till P/E-tal 9.3x på 16E års prognos, vilket ger en rabatt om ca 27 % mot sektorn.

2015-10-29 Stark försäljningstillväxt efter förvärvet av Urtekram Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-23 Starkare plattform efter förvärv av Urtekram Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-08 Förvärv av ledande aktör inom ekologiska livsmedel Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-05 Utmanande första kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2014-10-29 Förbättrad rörelsemarginal Ladda ner | Visa Stäng
2014-07-23 Förbättringsåtgärder under andra kvartalet Ladda ner | Visa Stäng
2014-05-06 Rörelseresultat i linje med i fjol Ladda ner | Visa Stäng
2014-02-18 Starka kassaflöden och höjd utdelning Ladda ner | Visa Stäng
2014-02-13 Avslutar året med förvärv Visa Stäng

Kommande händelser

23 Oct 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
5 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
27 Apr 2016 | Årsstämma 2015
28 Apr 2016 | Årligutdelning 2016-Q3
15 Jul 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
21 Oct 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
8 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
26 Apr 2017 | Årsstämma 2016
21 Jul 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
20 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner